5W1H là 1 kỹ thuật tư duy quan trọng giúp các Marketer sẽ phải làm những gì trước khi bắt tay vào việc lên 1 bản kế hoạch Marketing và thực hiện nó

5W1H được viết tắt của 5 chữ :

-What(Cần làm những gì để đạt được mục tiêu)

-Who (Khách hàng mục tiêu mà ta hướng đến họ là ai)

-Where (Những khách hàng này họ sống ở đâu)

– Why(Tại sao những điều ta đưa ra là đúng)

– When (Khi nào thì triển khai)

– How(Làm thế nào để thực hiện kế hoạch)

5h1w

5h1w

5W1H được coi như 1 đường xương sống cơ bản giúp cho Marketer định hình được mục tiêu kế hoạch, cách xây dựng bản kế hoạch và quan trọng nhất là cần làm những gì để thực hiện bản kế hoạch Marketing đó.

Sơ đồ 5W1H  giúp người sử dụng lối tư duy này phủ định những gì họ đưa ra cho đến khi những kết quả họ đưa ra là hoàn toàn chính xác. Nếu không dựa trên sơ đồ 5W1H người viết kế hoạch sẽ rất dễ ngộ nhận khi tự cho những ý kiến và lý lẽ mà bản thân đưa ra là đúng điều này sẽ gây ra sự thất bại ,tai hại rất lớn trong bản kế hoạch của họ khi mà những kết quả này mới chỉ dựa trên cảm tính mà không được nhìn nhận từ những sự đánh giá khách quan và góc nhìn khác.

Sơ đồ 5W1H không chỉ có giá trị trong Marketing mà nó còn có giá trị xuyên suốt các lĩnh vực khác trong cuộc sống như thuyết trình, nghiên cứu khoa học, ghi nhớ sự kiện, quản trị doanh nghiệp v.v…