Có rất nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó.

Còn theo Philip Kotler thì Marketing được định nghĩa như sau :

 Marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng nhu cầu  và ước muốn của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi

Marketing là gì ?

Khái niệm về Marketing là gì được dựa trên những khái niệm cốt lõi như :

1.Nhu câu,mong muốn và yêu cầu :

-Nhu cầu :Là trạng thái thiếu hụt một sự thỏa mãn cơ bản (thức ăn, quần áo, nơi ở, sự an toàn, của cải, sự quí trọng,tình dục ..) để hiểu rõ hơn về những nhu cầu thiết yếu mà con người đều muốn mời bạn tham khảo thêm bài viết tháp nhu cầu Maslow

– Mong muốn : là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thỏa mãn được những nhu cầu sâu xa hơn 

– Yêu cầu : là sự mong muốn có được những sản phẩm cụ thể được hậu thuẫn của khả năng và thái độ sẵn sàng mua chúng. Mong muốn trở thành yêu cầu khi có sức mua hỗ trợ.

2.Sản phẩm

Sản phẩm là  bất cứ thứ gì có thể chào bán để thỏa mãn một nhu cầu hay mong muốn hoặc 1 yêu cầu.

3.Giá trị

Giá trị là sự đánh giá của người tiêu dùng về  sản phẩm hay còn gọi là khả năng thỏa mãn của sản phẩm đối với nhu cầu của người tiêu dùng.

4.Trao đổi và giao dịch

– Trao đổi là hành động tiếp nhận một sản phẩm mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho người đó những thứ gì đó

– Giao dịch là đơn vị cơ bản của trao đổi. Giao dịch là một vụ mua bán những giá trị giữa hai bên

5. Thị trường

Là bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó.

Khái niệm cốt lõi của marketing

Khái niệm cốt lõi của marketing

6.Người làm marketing

– Người làm marketing là người tìm và khai thác những nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng đối với sản phẩm dù người tiêu dùng không biết trong mình đang có nhu cầu đó.

– Người làm Marketing giúp thúc đẩy hoạt động đưa sản phẩm từ nhà sản xuất và nhà phân phối đến cho khách hàng.

– Mục tiêu ngắn hạn của hoạt động làm marketing là doanh số bán hàng

– Doanh số hay sự gia tăng của doanh thu chính là thước đo đo lường sự thành công của hoạt động Marketing mà người làm Marketing thực hiện.