Thời gian thực hiện : 5-2017

Nội dung chính : Làm video với những bài test nhỏ để cho khách hàng xem cảm nhận được chất lượng của sản phẩm về độ bền dẻo, khả năng bám đường, khả năng ngâm trong nước lâu…