Hiện nay, Google Adwords đang có các hình thức quảng cáo như sau :

1. Quảng cáo trả phí theo từ khóa

2. Quảng cáo banner

3. Quảng cáo video